åpningstider

Alle stoppestedene har åpent på fellesarrangement som sommertråkk og høstmarked. 

For julemarkede lages egen oversikt.

EIDUM GÅRDSBAKERI


Tirsdager og fredager

kl. 13 - 17

www.eidum.no

ØFSTI SØNDRE


Tirsdager kl. 14- 17.

ellers ved avtale.


www.ofsti.no     FacebookØFSTI MELLOM


Åpent ved avtale 


www.ofstimellom.no

SOLHEIM GÅRD


Etter avtale 


www.solheimgard.no

ERSGARD


For bestillinger se på:


www.ersgard.no & Facebook

ØFSTI VESTRE


Tirsdager kl. 14.-17.

ellers ved avtale.


 www.oddrunsatelier.no

og Facebook


ALL OF IRINA


Søndager kl. 13-15.


 www.allofirina.no


FANTASIGÅRDEN


Åpent på bestilling:


www.fantasigarden.no

MAITOV


Åpent ved avtale


www.maitov.no eller facebook.

KILNES GÅRD


Alle dager kl. 08.-20


www.kilnesgard.no

 Facbook